CRI Online
 

درس سی و یکم ویژگی های زبان چینی

GMT+08:00 || 2009-05-08 13:59:18        cri

چ: برای نامیدن یک شی ء به فارسی شاید از یک کلمه استفاده می شود ، اما در زبان چینی شاید از دوتا سه کلمه استفاده شود . برای مثال ، قطار ، 火车،ماشین آتش نشانی ،

消防车 ، پس فکر کنید کوه آتشفشان چطور گفته می شود ؟

ت : 火山

چ: چند نمونه دیگر : خودرو ، 汽车، خودروی برقی

电动汽车 ، متوجه شدید؟

ت: بله ، ,汽车 خودرو ، 电动汽车خودروی برقی

چ: در درسهای آینده تلفظ زبان چینی را بیشتر تمرین خواهیم کرد .

ت: موافقم

چ: خوب ، درس امروز به پایان می رسد ، مطابق معمول قبل از پایان درس آزمون کوچکی برای شما داریم ، خودرو به زبانی چینی چطور بیان می شود ؟

ت: اگر جواب را می دانید ، لطفا برای ما ایمیل کنید . نشانی الکترونیکی ما : per@cri.com.cn

چ: اگر بخواهید با موضوعات بیشتری در این برنامه آشنا شوید ، لطفا به سایت ما رجوع کنید : Persian.cri.cn. خدانگهدار.

ت: خداحافظ


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید