CRI Online
 

درس سی و یکم ویژگی های زبان چینی

GMT+08:00 || 2009-05-08 13:59:18        cri

ت: خانم چن ، مدتی است زبان چینی تحصیل می کنم . به نظرم یکی از مشکلات برای آموزش زبان چینی فرا گرفتن تلفظ واژه هاست .

چ: درسته ، درک می کنم ، در میان خطوط عمومی کشورهای مختلف خط چینی یگانه خط غیر الفبایی است . افسانه های زیادی درباره سرچشمه خط چینی وجود دارد . آورده اند که فردی باستانی به نام " چان جی " از اثر پای پرندگان و حیوانات روی خاک گلی الهام گرفته و اولین خط تصویری چینی را خلق کرده است .

ت: او واقعا نابغه است .

چ: درسته ، باستان شناسان چینی بعدا در نزدیکی رود لین یان شهرستان ژو استان شاندونگ آثار باستانی فراوانی را از یک آرامگاه بیرون کشیدند ، آنان در تعدادی ظروف سفالین خطوط تصویری پیدا کردند. طبق تحقیق و بررسی ، این خطوط بیش از 4500سال سابقه دارد و زودترین خط زبان چینی به حساب می آید.

ت : متوجه شدم ، یاد گرفتن خط چینی برای من بسیار دشوار است ، شما پیشنهاد خوبی دارید ؟

چ: زبان چینی هیروگلیف است و حروف الفبایی ندارد . شیوه نوشتن هر هیروگلیف قانون ثابتی ندارد و باید آن را حفظ کرد . این یکی از مشکلات برای خارجیان در آموزش زبان چینی به شمار می رود .

ت: درسته ، در ادامه چه مطلبی داریم ؟

چ: دولت چین برای کمک به مردم در شناختن و خواندن خط چینی در سال 1958طرح آوانویسی زبان هان را منتشر کرد ، طبق این طرح زبان چینی مطابق زبان عمومی هان تلفظ می شود و آوانویسی زبان چینی با حروف لاتین نوشته می شود .

ت: طرح آوانویسی زبان هان چه موضوعی دارد ؟ می توانید خلاصه آن را برای من توضیح دهید؟

چ: مشکلی ندارد ، طرح آوانویسی زبان هان سیستم علامت آوانویسی است و به دو بخش حروف صامت و حروف مصوت تقسیم می شود ، در میان آن حروف صامت 21عدد و حروف مصوت 39عدد دارد .

ت: متوجه شدم ، متشکرم .

چ: خواهش می کنم ، در اشاره به آوانویسی ، تلفظ زبان چینی چهار صدا و یا تن دارد . یعنی اینکه یک آوانویسی می تواند طبق چهار صدا تلفظ شود و هر صدا معنی متفاوتی دارد . برای نمونه ، ma1(妈),ma2(麻),ma3(马),ma4(骂)。

ت: ma1(妈),ma2(麻),ma3(马),ma4(骂)。

چ: شایان ذکر است که علامت صدای متفاوت معنی متفاوت می دهد ، برای نمونه ، صدای یکنواخت妈 ، یعنی مادر

ت: 妈

چ: و یا اینکه 马معنی اسب می دهد که آهنگ دیگری دارد .

ت: 马

چ: شما حتما نمی خواهید مادررا اسب بخوانید .لذا آهنگ صدا بسیار مهم است .

ت: درسته .

چ: در واقع شیوه ای دیگر هم هست که به شما کمک می کند ، بشنوید: 1234

ت: 1234

چ: 1234شاید قبلا نشنیده اید ، اما به دانشجویان خارجی کمک می کند. آزمایش کنید .

ت: 1234

چ: تفاوت 1234را شناختید ؟ آنها اول یکنواخت هستند و بعد تغییر می کنند .

ت: 1234

چ:در آینده تمرینات بیشتری خواهیم داشت .

ت: عالیه

چ: فراگیری چهار علامت صدای زبان چینی برای خواندن صحیح خط هان بسیار مهم است . بسیاری دوستان خارجی به خاطر نادرستی تلفظ در چهار صدا اغلب دچار مشکل معنایی می شوند و معنای حرفهایشان فهمیده نمی شود ، دیگران منظور شان را اشتباه درک می کنند .

ت: فهمیدم .

چ: لذا در درسهای آینده پیوسته چهار تن و صدا را تمرین می کنیم .

ت: خوبه .

چ: ویژگی دیگر این است که قبل از اسم چینی باید واحد شمارش بکار ببریم . در انگلیسی همین طور است . برای مثال : 一头黄牛، "头"واحد شمارش است ، در زبان چینی واژه های واحد شمارش فراوان است ، اما معمولی ترین واژه "个" است .

ت: 个

چ: ما نمی گوییم : 一人 ، بلکه می گوئیم : 一个人 یا两个人

ت: 个人، 两个人

چ: یک واحد شمارش مورد استفاده روزمره این است : 条، برای توصیف اشیای باریک و بلند . لذا ما می گوئیم : 一条路,两条路

ت: 一条路,两条路

چ: اضافه می کنم ، در زبان چینی واحد شمارش حیوانات اهلی مانند گاو همانند فارسی است ،头 یعنی راس ، لذا می گوئیم : 三头牛

ت : 三头牛

چ: ویژگی دیگری زبان عمومی چینی استفاده از بسیاری کلمات ترکیبی است .

ت: درست است .


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید