CRI Online
 

درس چهل و سوم استفاده از کارت اعتباری

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:21:45        cri

تبریزی: خانم چن ، امروز استفاده از کارت اعتباری برای مردم راحت تر شده است .

چن: درسته.

تبریزی: آیا می توانم با کارت اعتباری هزینه را بپردازم؟ به زبان چینی چه می شود؟

چن: 可以刷卡吗?

تبریز: 可以刷卡吗?

چن: "可以" یعنی ممکن است .می توانم

تبریزی: 可以

چن: "刷卡"یعنی استفاده از کارت اعتباری.

تبریزی刷卡。:

چن: . 吗کلمه کمکی برای پرسشی کردن جمله. 可以刷卡吗?

تبریزی可以刷卡吗?:

گفتگوی اول

آ先生,您消费1000元。:

ب我的现金不够了。可以刷卡吗?:

آ可以。:

چن: "刷卡"یعنی استفاده از کارت اعتباری.

تبریزی刷卡。:

چن: 可以刷卡吗?

تبریز: 可以刷卡吗?

گفتگوی اول

آ先生,您消费1000元。:

ب我的现金不够了。可以刷卡吗?:

آ可以。:

چن: در چین همانند فروشگاه های بزرگ ایران، هنگام پرداخت کارمند مسوول می پرسد که نقد می پردازید و یا با کارت اعتباری ؟ 交现金还是刷卡?

تبریز: 交现金还是刷卡?

چن: 交现金یعنی پرداخت نقدی.

تبریزی交现金:

چن "还是": یعنی و یا.

تبریزی还是。:

چین "刷卡": یعنی استفاده از کارت اعتباری.

تبریزی刷卡。:

چن :با پول نقد و یا کارت اعتباری می پردازید؟ 交现金还是刷卡?

تبریز: 交现金还是刷卡?

چن:لازم است در اینجا به جمله "是……还是……"توجه کنیم. این یک جمله پرسش انتخابی است.سوال کننده بیش از دو نظر مطرح کرده و از جواب دهنده دعوت کرده است یکی از آنها را به عنوان جواب خود انتخاب کند. مثلاً نقدی و یا با کارت اعتباری می پردازید؟ یعنی نقد و یا کارت اعتباری را انتخاب کنید.

تبریزی:فهمیدم . یعنی من باید یکی از این دو راه برای پرداخت انتخاب کنم.

چن: درسته.

گفتگوی دوم

آ您是交现金还是刷卡?:

ب我刷信用卡。:

آ请您在这里签字。:

ب好的。:


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید