CRI Online
 

فیلم های توقیفی زمانِ احمدی نژاد+ تصاویر

GMT+08:00 || 2014-12-03 21:08:04        cri

«خانه پدری» کیانوش عیاری و «قصه ها» رخشان بنی اعتماد از جمله فیلم هایی بودند که در زمان احمدی نژاد ساخته شدند و در زمان روحانی نمایش داده شدند؛ اما هنوز فیلم هایی هستند که در آن زمان ساخته شدند و پیگیری برای اکران آنها به این زمان موکول شد.

اول

وقتی حسن روحانی نامزد ریاست جمهوری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری شد، در حوزه فرهنگ و هنر وعده هایی داد که برخی از آن وعده ها به طور اخص سینمایی بود:

- به حداقل رساندن کنترل ها در حوزه سینما

- واگذاری ممیزی و امور سینما به تشکل های سینمایی و سینماگران متخصص

- بازگشایی خانه سینما در ماه اول

- تشکیل نظام صنفی سینمایی و واگذاری امور سینما به این تشکل ها

بازگشایی خانه سینما محقق شد و این یکی از پیروزی های دولت روحانی در بدو کار بود. بحران خانه سینما، یک بحران دولت ساخته بود که توسط دولت روحانی این بحران حل شد تا تصویری از تدبیر و امید برای سینماگران که در انتخابات و کمک به جذب آرا به روحانی کمک کرده بودند، شکل گیرد اما هنوز از میان 10 وعده فرهنگی - هنری، تنها همین مورد محقق شده است و بقیه وعده ها یا در دست پیگیری است یا مسکوت مانده است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید