CRI Online
 

انتخاب هشت فرآورده شگفت انگیز تولید چین توسط رسانه انگلیس

GMT+08:00 || 2014-11-07 17:01:07        cri

پنج: فندک هوشمند Quitbit برای ترک سیگار

این فندک توسط شرکت چینی اختراع نشده، اما یک موسسه پژوهشی در شهر شن جن در جنوب چین آن را تولید کرده است. این فندک هوشمند می تواند تعداد مصرف سیگار را ثبت کند و در زمان مقرر یک گزارش تحلیلی درباره میزان مصرف سیگار به تلفن همراه شما بفرستد.


1 2 3 4 5 6 7 8
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید