CRI Online
 

انتخاب هشت فرآورده شگفت انگیز تولید چین توسط رسانه انگلیس

GMT+08:00 || 2014-11-07 17:01:07        cri

دو: دوربین هوشمند اینترنتی

به دنبال افزایش جمعیت سالمندان در چین، بسیاری از سالمندان جدا از فرزندانشان زندگی می کنند. سالمندان با استفاده از این دستگاه می توانند به طور مستقیم با تلفن همراه فرزندان خود ارتباط برقرار کرده و فرزندان نیز می توانند با ارسال پیامی به آن، به والدین خود برای مصرف به موقع دارو و انجام کارهای دیگر یادآوری کنند.

همچنینن دستگاه فشارخون، دستگاه سنجش آلودگی هوا، رطوبت سنج و دماسنج نیز بر روی آن نصب شده و داده های مربوط را در زمان مقرر نشان می دهد.


1 2 3 4 5 6 7 8
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید