CRI Online
• سایه بازی در چین
سایه بازی استان "چین هایی" در واقع از سایه بازی استان "شان سی چین" سرچشمه گرفت و در نواحی کشاورزی در شرق چین هایی نزدیک به 200 سال پخش شده است. در 200 سال گذشته، سایه بازی استان شان سی در روند پخش با گویش محلی استان چین هایی آمیخته و آهنگ ویژه برای آواز اپرای سایه بازی در استان چین هایی شکل گرفت که مورد پسند مردم این ایالت قرار گرفت. ...
• سایه بازی در چین
سایه بازی استان "چین هایی" در واقع از سایه بازی استان "شان سی چین" سرچشمه گرفت و در نواحی کشاورزی در شرق چین هایی نزدیک به 200 سال پخش شده است. در 200 سال گذشته، سایه بازی استان شان سی در روند پخش با گویش محلی استان چین هایی آمیخته و آهنگ ویژه برای آواز اپرای سایه بازی در استان چین هایی شکل گرفت که مورد پسند مردم این ایالت قرار گرفت. ...
prev 1 2 3 4 5 6
SearchYYMMDD  
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید