CRI Online
 
هنرهای زیبای مردم

سایه بازی (1)

عروسک استان " شن سی " بر اساس یک استاندارد خاص ساخته می شود .خیمه شب بازی نوعی بازی است که عروسک ها در جریان آن پشت یک خیمه سفید به نمایش در می آیند و از بازی با سایه ها نیز در این نمایش استفاده می شود . عروسک ها و اشیای روی صحنه معمولا فرآورده های چرمی دست سازی است که صنعت گران مردمی با کارد روی آنها حکاکی و نقاشی کرده اند . بدین دلیل خیمه شب بازی در زبان چینی " پی اینگ " خوانده می شود ،" پی " در زبان چینی به معنای چرم است .  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66