CRI Online

تاکید رییس جمهوری خلق چین بر ایجاد مشترک "دومین دهۀ طلایی" همکاری بریکس

GMT+08:00 || 2017-09-03 19:09:37        cri

شی جین پین رییس جمهوری خلق چین سوم سپتامبر در سخنرانی خود در مراسم گشایش مجمع صنایع و بازرگانی کشورهای بریکس در شهر شیا من چین گفت: همه کشورهای بریکس مشترکا با رسالت توسعه اقتصادی و تقویت همکاری روبرو هستند. ما باید سعی کنیم تا "دومین دهه طلایی" همکاری کشورهای بریکس را آغاز کنیم. کشورهای بریکس باید ضمن تقویت نیروی محرکه رشد اقتصادی خود از طریق تعمیق همکاری، وظیفه خود در حفاظت از صلح و آرامش جهان را با جسارت بر عهده گرفته و ضمن تکمیل حکومت جهانی اقتصاد، سعی کنند تا از طریق برقراری ارتباطات با اعضای بیشتر جامعه جهانی، نفوذ خود را در جهان گسترش دهند.

او گفت: رییس جمهوری خلق چین در سخنان خود گفت: کشورهای بریکس باید همکاریهایشان را تعمیق کنند. اهمیت همکاری کشورهای بریکس به عنوان یک سکوی همکاری پرنفوذ در سراسر جهان، از مقیاس این پنج کشور فراتر رفته و انتظارات کشورهای نوظهور، کشورهای در حال رشد و تمام جامعه جهانی را نمایندگی می کند. ما باید ضمن گسترش دامنه و پوشش همکاری های کشورهای بریکس و پیشبرد الگوی همکاری «بریکس بعلاوه»، شبکه توسعه مشارکتی باز و چند جانبه ای ایجاد کنیم، تا کشورهای نوظهور و در حال رشد بیشتری بتوانند در همبستگی و همکاری و امور با منافع مشترک و برد-برد حضور یابند.

شی جین پین همچنین در سخنرانی خود در مجمع صنایع و بازرگانی کشورهای بریکس گفت: محافل صنایع و بازرگانی نیروی اصلی توسعه اقتصادی این کشورها است. امیدوارم شما با استفاده از برتری محافل صنایع و بازرگانی در زمینه هایی چون اطلاعات، فناوری و سرمایه، دست به برنامه های بیشتر همکاری عملی با منافع مشترک زده و برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه مردم سهم بزرگی اداء کنید.

این پرشکوه ترین مجمع صنایع و بازرگانی کشورهای بریکس در طول سابقه ده ساله آن است. از میان شرکت کنندگان می توان به سران کشورهای عضو گروه بریکس و دیگر کشورهای دعوت شده و مسؤولان سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل و بانک توسعه نوین کشورهای بریکس و نمایندگان صنایع و بازرگانی 25 کشور اشاره کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید