CRI Online

انزوی آمریکا با خودداری از پیوستن به برنامه تسهیل دسترسی جهانی به واکسن کرونا

GMT+08:00 || 2020-10-16 10:08:40        cri

سومیا سوامیناتان کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی چندی پیش اعلام کرد که بیش از 180 کشور و منطقه جهان متعهد به پیوستن به برنامه تسهیل دسترسی به واکسن کرونا شده اند که جمعیت کل آنها 90 درصد جمعیت جهان را شامل میشود.

برنامه تسهیل دسترسی به واکسن کرونا با هدف توزیع منصفانه واکسن کرونا در جهان تدوین شده و بر اساس آن، تا پایان سال 2010 میلادی، 2 میلیارد دوز واکسن کرونا به 92 کشور با درآمد متوسط و کم عرضه شود.

با این حال، آمریکا از پیوستن به آن خودداری کرد. کارشناسان بر این باورند که این اقدام آمریکا مانع سرعت تحقیق و تولید واکسن کرونا در جهان است و برای غلبه نهایی بشر بر کرونا مساعد نیست.

با توجه به سطح بالای فنی و تولید واکسن کرونا، تنهاد معدودی از کشورها به ویژه کشورهای غربی ابتکار و توانایی آن را دارند. شرکتهای داروسازی آمریکا و اروپا با برنامه ریزی، از چند ماه پیش معامله واکسن کرونا را تدوین کرده اند. این در حالیست که برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین نیز گام خود برای تحقیق و تولید واکسن کرونا را تسریع کرده اند.

روزنامه هیل (the Hill) چاپ آمریکا در این باره به نقل از کارشناسان بهداشتی آمریکا گزارش کرد: خودداری آمریکا از پیوستن به برنامه تسهیل دسترسی به واکسن کرونا نوع کوته بینانه و بی اعتنایی به تلاشهای جهانیست.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید