CRI Online

مخالفت قاطعانه چین با انتصاب «هماهنگ کننده ویژه امور تبت» از سوی آمریکا

GMT+08:00 || 2020-10-15 20:21:55        cri

جائو لی‌جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین پنج‌شنبه 15 اکتبر (24 مهر) با اشاره به انتصاب «هماهنگ کننده ویژه امور تبت» از سوی آمریکا، در پاسخ به پرسش در همین رابطه گفت: این کاملاً یک بازی سیاسی است که هدف دخالت در امور داخلی و تخریب پیشرفت و ثبات تبت انجام می شود. چین همواره با چنین رفتارهایی قاطعانه مخال بوده است و هرگز آن را تأیید نمی کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری این وزارتخانه تاکید کرد: «مردم اقوام مختلف تبت قسمتی از خانواده بزرگ ملت چین هستند. ظرف بیش از 60 سال از آزادی صلح‌آمیز تبت، اقتصاد این منطقه به طور گسترده پیشرفت کرده و جامعه تبت با هماهنگی و ثبات به توسعه و پیشرفت رسیده اند. مردم اقوام مختلف همراه و متحد با یکدیگر کمک کرده اند تا وضعیت زندگی خود را پیوسته بهبود بخشند. مردم اقوام مختلف تبت شامل هم‌وطنان تبتی با آزادی مذهبی کامل، از تمام منافع آن برخوردارند و به طور گسترده مورد احترام هستند. اعتماد داریم بی هیچ تردیدی، فردای تبت بهتر خواهد بود. آمریکا باید دست از دخالت در امور داخلی چین و تخریب پیشرفت و ثبات تبت با بهانه مساله تبت بردارد. چین با استفاده تمام اقدامات لازم از منافع خود دفاع خواهد کرد.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید