CRI Online

برداشت برنج آب شور در صحرای تاکلاماکان

GMT+08:00 || 2020-10-11 16:29:14        cri
   

در دومین  صحرای ماسه ای در حال تغییر جهان 20 هکتار مزارع برنج آب شور وجود دارد. سه سال پیش، تیم یوان لونگ پینگ پژوهشگر شناخته شده درباره برنج هیبرید، آزمایش های کاشت برنج آب شور را در پایگاه های آزمایشی در شین جیانگ و هه لونگ جیانگ انجام داد. پایگاه آزمایش برنج آب شور شین جیانگ در بخش بایاواتی شهرستان یوئه پوهو منطقه  کاشغر انتخاب شد. این مکان نزدیک به صحرای تاکلاماکان و دورترین مکان جهان از اقیانوس است و همچنین دارای زمینی بسیار شور با پی اچ 7.8 است.

روستاییان  در کمال ناباوری شاهد آن بودند که با مدیریت دقیق و حمایت پژوهشگران و پرسنل علوم و تحقیقات، برداشت فراوانی از مزارع  آزمایشی برنج آب شور آغاز شده است . امسال سومین سال متوالی است که تیم علوم و تحقیقات برنج آب شور یوان لونگ پینگ آزمایش های کاشت این نوع برنج را انجام می دهد. نتایج آزمایش تولید نشان می دهد که امسال بار دیگر برداشت برنج انجام می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید