CRI Online

معجزه فقرزدایی چین در تاریخ بشریت ثبت می شود

GMT+08:00 || 2020-10-06 15:49:37        cri

پروسه فقرزدایی دولت پکن در حال حاضر در سراسر چین در حال اجراست؛ چین در جریان سیزدهمین طرح 5 ساله خود از سال 2016 تا 2020 میلادی، به صورتی پایدار سیاست های هدف گذاری شده خود برای فقرزدایی را با سرمایه گذاری های بیشتری در این مسیر اجرایی کرده است.

کل جمعیت فقیر ثبت شده در چین از سال 2015 تا 2019 میلادی، از 55.75 میلیون نفر به 5.51 نفر کاهش پیدا کرده است و تعداد شهرستان هایی که مردم در آنجا با فقر زندگی می کنند، در سراسر چین رو به کاهش است.

خبرگزاری «شین هوا» نوشت که میزان فقر در سراسر چین از 5.7 درصد به 0.6 رسیده و کاهش داشته است؛ تمام ساکنان روستایی و شهرستان ها در چین که زیر خط فقر تعریف شده در این کشور هستند نیز تا قبل از پایان سال جاری میلادی از فقر نجات پیدا خواهند کرد.

فقر مطلق که هزاران سال در چین وجود داشت، به زودی به خاطره ها سپرده می شود و این یک معجزه بزرگ در تاریخ بشریت خواهد بود.

مقامات دولت چین به منظور جابجا کردن ساکنان فقیر و فراهم کردن مسیر دسترسی آنها به امکانات، با زحمت از مسیرهای کوهستانی عبور می کنند و در روستاهای کوهستانی مستقر می شوند تا با حمایت قاطعانه از روند اجرای سیاست های هدفمند فقرزدایی، یک تحول تاریخی در فقر شدید منطقه ای اجرایی کنند.

مقامات چین در طول 5 سال گذشته به تمام روستاها رفته اند تا آخرین کیلومترهای باقی مانده در مسیر فقرزدایی اشان را طی کنند.

بر این اساس، از سال 2015 تا 2019 میلادی، هر سال بیش از 11 میلیون نفر از مردم فقیر در چین، از فقر رهایی یافته اند و متوسط درآمد این قشر افزایش زیادی داشته است و مشکلات مرتبط با دسترسی این افراد به سیستم های آموزشی، خدمات پزشکی اولیه و مسکن امن نیز به طور کامل از بین رفته اند.

استراتژی های فقرزدایی چین و دستاوردهایی که این کشور در این مسیر داشته است، در جهان تا سطح بسیار گسترده ای به رسمیت شناخته شده اند و جامعه بین الملل نیز ارزش بالایی برای این راهبردها قائل شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید