CRI Online

بانک توسعه ملی چین 1500 میلیارد وام برای کمک به فقرزدایی اختصاص می دهد

GMT+08:00 || 2020-09-20 16:06:38        cri

براساس تازه ترین آمار از بانک توسعه ملی چین، از سال 2016 تا پایان اگوست سال جاری، این بانک در مجموع 1500 میلیارد یوان وام برای کمک به فقرزدایی اختصاص داده تا حمایت لازم از جمعیت فقیر و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مناطق فقیرنشین داشته باشد.

با تقویت سیاست اولویت، همکاری بیشتر بین بانک و دولت و اجرای جدی وظایف تعیین شده، بانک توسعه ملی چین در سال های اخیر، پشتیبانی خود را در امور فقرزدایی مناطق بسیار فقیر افزایش داده است.

بانک توسعه ملی چین یک نهاد مالی توسعه کشور است  که با توسعه خدمات مالی مانند اعتبار و سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت و سایر خدمات مالی، راهبردهای توسعه میان مدت و بلند مدت اقتصاد ملی  ارایه می دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید