CRI Online

چین: برای تحقق رشد اقتصادی در طول سال نیاز به کار سخت است

GMT+08:00 || 2020-09-16 09:33:32        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین روز سه شنبه پانزدهم سپتامبر هنگام سخنرانی در گفتگوی ویژه ویدیویی كارآفرینان جهانی مجمع جهانی اقتصاد گفت كه با توجه به وضعیت فعلی، روند بهبود باثبات اقتصاد چین ادامه یافته است. از ابتدای سال جاری، بیش از 7 میلیون شغل جدید شهری ایجاد شده است. اگر تغییرات عمده ای در وضعیت ایجاد نشود، می توان به هدف اصلی سالانه دست می یابیم و انتظار می رود اقتصاد در طول سال به رشد مثبت دست یابد؛ اما غلبه بر خطرات و چالشهای پیش رو بدون کار سخت امکان پذیر نیست. 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید