CRI Online

نخست وزیر چین: به گسترش درهای باز پایبندیم

GMT+08:00 || 2020-09-16 10:59:30        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین روز سه شنبه 25 شهریور در سخنان خود در کنفرانس ویدیویی مؤسسه داران بین المللی مجمع اقتصاد جهان اظهار کرد، شیوع کرونا مشکلات اقتصاد جهان را افزایش داده و تجارت بین المللی و چرخش زنجیره تامین و زنجیره صنعتی پیش و بیش از هر چیز با تاثیرات منفی ناشی از آن مواجهه شده است. در شرایط کنونی کوک کردن ساز «قطع ارتباط فناوری و صنعتی» کار نادرست و غیرممکنیست. سراسر جهان باید با همبستگی از تجارت و تسهیلات سرمایه گذاری دفاع و برای از سرگیری هر چه زودتر زنجیره تامین و صنعتی و رفت و آمد عادی پرسنل تلاش کنند تا اقتصاد جهان دوباره فعال شود.

نخست وزیر چین افزود: اقتصاد چین به طور همه جانبه با اقتصاد جهان پیوند خورده و توسعه چین از توسعه جهان و توسعه جهان از توسعه چین جداشدنی نیست. برغم اینکه شرایط بیرونی تغییر یافته، چین قاطعانه به گسترش درهای باز پایبند بوده و سطح گشایش را در ابعاد مختلف افزایش خواهد داد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید