CRI Online

تاکید چین بر مواضع خود در هیئت کمکرسانی سازمان ملل در افغانستان

GMT+08:00 || 2020-09-16 10:53:30        cri

شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه 25 شهریور به اتفاق آراء قطعنامه 2543 را برای تمدید مأموریت هیئت کمکرسانی سازمان ملل در افغانستان به تصویب رساند. گنگ شوانگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل پس از رای گیری، مواضع چین درباره هیئت کمکرسانی سازمان ملل در افغانستان را تشریح کرد.

گنگ شوان گفت: چین از تصویب قطعنامه یادشده در شورای امنیت سازمان ملل استقبال می کند. به عنوان همسایه صمیمی افغانستان، چین از فعالیتهای مجاز هیئت کمکرسانی سازمان ملل در افغانستان حمایت می کند و در انتظار توقف خشونتها و رسیدن به صلح و شکوفایی هر چه زودتر این کشور هست. مذاکرات درونی افغانستان اخیراً از سر گرفته شد و روند صلح این کشور به پیشرفت مهمی رسیده است. چین از همه طرفها دعوت می کند با پایبندی به اصل «تحت هدایت افغانها و متعلق به افغانها، با غنیمت شمردن فرصتهای موجود، هر چه زودتر به طرح مؤثری برای حل مسائل افغانستان برسند. نیروهای نظامی بیگانه باید با مسؤولیت شناسی به صورت مرحله ای از این کشور خارج شوند و همه طرفها باید به مبارزه با تروریسم در افغانستان ادامه دهند و در روند مبارزه با تروریسم به معیار یگانه پایبند باشند.

گنگ شوان افزود: صلح و ثبات افغانستان از بنیان محکم اجتماعی و اقتصادی جدا نیست. هیئت کمکرسانی سازمان ملل در افغانستان باید برای تقویت همکاری منطقه ای و ایجاد ارتباط، از بهبود صلح آمیز افغانستان حمایت کرده و به حل مشکلات درازمدت مانند تهیدستی و مواد مخدر کمک کند. چین همچون گذتشه از طریق ساخت مشترک «یک کمربند یک جاده»، کمکهای لازم را در اختیار افغانستان برای تعمیق همکاری اقتصادی و تجاری با همسایگان خواهد گذاشت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید