CRI Online

افزایش میزان محبوبیت چین در جامعه جهانی

GMT+08:00 || 2020-09-15 18:22:34        cri

بر اساس گزارش تحقیقاتی درباره چهره جهانی چین سال 2019 که توسط اداره انتشارات زبان های خارجی چین (CIPG) و پژوهشگاه چین و جهان معاصر صورت گرفته، میزان محبوبیت جهانی چین پیوسته افزایش یافته و چین به عنوان خدمت رسان در توسعه جهانی مورد تایید بیشتر جهانیان قرار گرفته است.

این گزارش با همکاری با گروه کانتار با نظرسنجی از 11 هزار نفر در 22 کشور جهان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، در سال 2019، میزان محبوبیت چین در میان خارجی ها به طور مستمر ارتقا یافته و بیش از 60 درصد آن ها افزایش محبوبیت چهره چین در 70 سال گذشته را تایید کرده و به دستاوردهای جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته باور دارند.

بیشتر مصاحبه شوندگان همچنین بر این باور بودند که چین در 5 تا 10 سال آینده باید سعی کند چهره خدمت رسان به توسعه جهانی، کشور بزرگ شرقی متمدن و کشور بزرگ مسوول جهان از خود ایجاد کند.

همچنین بیشتر مصاحبه شوندگان انتظار دارند که چین در زمینه های اقتصادی و علمی و فنی نقش بیشتر ایفا کند. 69 درصد از آن ها اعتقاد دارند که چین از توانایی قوی نوآوری علمی و فنی برخوردار است و طب و داروی سنتی چین و ووشو را نمادهای فرهنگی چین تلقی کردند.

بیش از 60 درصد مصاحبه شوندگان خارجی نیز بر نقش و ارزش ایده "جامعه بشری با سرنوشت مشترک" برای افراد، مدیریت کشور و جهان تاکید کردند و ابتکار کمربند و جاده را از شناخته شده ترین ایده ها و ابتکارات مطرح شده از سوی چین در جهان شمردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید