CRI Online

بازدید از شهری باستانی در جاده ابریشم

GMT+08:00 || 2020-09-13 19:20:10        cri

شهر باستانی یارغول (یارگال) در ۱۰ کیلومتری غرب شهر تورپان شین جیانگ قرار دارد. این شهر در دو هزار سال پیش یک شهر مهم در مسیر جاده ابریشم بود و حالا شهر باستانی جیائوهه نامیده می شود.

شهر باستانی یارغول بزرگ ترین و کامل ترین مجموعه ویرانه های باستانی جهان است و به همین دلیل "کامل ترین ویرانه" نیز خوانده

می شود. مساحت شهر باستانی حدود 680 هکتار است که می توان آن را به این مناطق کاربردی تقسیم کرد: منطقه مسکونی، انبار منطقه مسکونی، منطقه ذخیره سازی، دفتر دولت، معبد، مقبره و محوطه وسیع.

در خارج از شهر، مقبره هایی از دوره جویی شی، جین و تانگ وجود دارد.

از زمان سلسله هان غربی در سال 60 قبل از میلاد، شهر باستانی یارغول در بسیاری از سلسله ها بخشی از قلمرو چین یا یک دولت وابسته به چین بوده است. شهر باستانی یارغول که شاهد تبادل و ادغا�� کشورهای مختلف و گروه های قومی در امتداد جاده ابریشم بوده در سال 2014 در فهرست میراث فرهنگی جهانی قرار گرفت. تاریخ اینجا تاییدیست بر این که شین جیانگ از قدیم بخشی از چین بوده ‌است.

با این چند عکس‌ با شهر باستانی یارغول آشنا شوید!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید