CRI Online

بازدید آنلاین از موزه تورپان

GMT+08:00 || 2020-09-13 19:11:05        cri

موزه تورپان در شهر تورپان قرار گرفته‌است و دومین موزه بزرگ منطقه خودمختار شین جیانگ محسوب می شود. موزه تورپان دارای ۲۰ هزار و ۶۳۷ یادگار فرهنگی است. تاریخ یادگارهای فرهنگی این موزه از عصر حجر تا سلسله مینگ و چینگ است.

یادگارهای فرهنگی این جا نشان می دهد که در تاریخ، بسیاری از آیین‌ها و فرهنگ‌ها در شین‌جیانگ با یکدیگر آمیخته‌ شده‌ و شین‌جیانگ از دوران قدیم بخشی از قلمرو چین بوده است. مردم اقوام مختلف شین‌جیانگ مثل اعضای خانواده ملت چین هستند و فرهنگ شین جیانگ نیز بخشی از فرهنگ چین است.

بیایید از تماشای آنلاین برخی از یادگارهای فرهنگی این موزه لذت ببریم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید