CRI Online

بازدید از پارک صنعتی پرورش گائو« دوبو» دهکده ماقه تای

GMT+08:00 || 2020-09-12 17:11:10        cri

روز جمعه 11سپتامبر لوئو لای آن خبرنگار اعزامی بخش فارسی و مجری پردازشگر چین وارد پارک صنعتی پرورش گوسفند«دوبو» دهکده ماقه تای شهرستان تونگ شین نینگ شیا شد، پخش زنده برای کاربران فارسی زبان انجام داد.

پس از ورود به پارک صنعتی ، اول شعاری مبنی بر مکمل بودن اولویتها، سودمند بودن یکدیگر، تعاونی درازمدت و توسعه مشترک به چشم می خورد. این رهنمود تعاونی فقرزدایی فوجیان و نینگ شیا است که سال 1997 شی جین پینگ معاون دبیر کمیته حزبی استان فوجیان هنگام بازدید از نینگ شیا آن را مشخص کرد.

لوئو لای آن به همراهی لی شان هوان رییس هئیت مدیره شرکت علمی و فنی کشاورزی تونگ چون یوان نینگ شیا که در این پارک صنعتی فعالیت می کند، دادن غذا به گوسفند را تجربه کرد.

پخش زنده از پشم چینی گوسفند در گله ، پشم گوسفند زنده از درآمد مهم دامداران است، پشم چینی گوسفند معمولا هر سال در دو فصل بهار و پائیز انجام میشود.

پارک صنعتی گوسفند « دوبو» طبق برنامه سازندگی یکپارچه علافه و دام، آوریل سال جاری ساخت و ساز را شروع کرد ، تابحال 5گله بزرگ و 5بازار معامله ساخته شده و7000راس گوسفند وجود دارند.

لی شان هوان تاجر هنگ کنگی اهل چوان جیو استان فوجاین به امر فقرزدایی بسیار علاقه دارد، وی اطمینان دارد ظرف سه سال تعداد پرورش گوسفندها در این پارک صنعتی و دهکده های اطراف از یک میلیون راس فرا برود و 5000خانوار کشاورزان به این سبب از فقر و تهیدستی رها یافته و ثروتمند شوند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید