CRI Online

فصل چیدن انگور شین جیانگ

GMT+08:00 || 2020-09-12 18:57:06        cri

در شهر ووجیائوچیو در شین‌جیانگ یک باغ انگور هست که مساحتش به ۵۳۳ هکتار می رسد. این جا انواع انگورها کشت می شود.

ماه سپتامبر و اکتبر فصل چیدن انگور در شین جیانگ است. در این زمان اختلاف دمای شب و روز بسیار است و تابش نور خورشید نیز تند است. به همین خاطر انگور این جا بسیار شیرین می شود. بریم با هم انگور بچینیم!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید