CRI Online

گذرگاه زمینی بین المللی ارومچی

GMT+08:00 || 2020-09-09 16:37:43        cri

این گذرگاه بخش اصلی تقاطع حمل و نقل کمربند اقتصادی راه ابریشم و مرکز لجستیک تجاری است.

هر روز سه تا پنج قطار چین-اروپا از اینجا عبور می کند. این گذرگاه با استفاده از فناوری داده های بزرگ، حجم انتقال قطارها را به مناسبترین صورت برنامه ریزی می کند و محصولات برتر چین، به ویژه شین جیانگ را به کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و اروپا منتقل می کند. از سوی دیگر محصولات این کشورها نیز از اینجا وارد چین میشود.

در دوران شیوع کرونا، با اجرای اقدامات مختلف، این گذرگاه به فعالیت عادی خود ادامه داد. تاسیس این گذرگاه زمینی فرصت شغلی زیادی در اورومچی ایجاد کرد. آقای وانگ یین شیانگ، قبلاً یک راننده معمولی بالابر بود. پس از آن که در گذرگاه زمینی شروع به کار کرد، درآمدش به ماهانه ۹۰۰۰ یوان افزایش یافته است.

این گذرگاه زمینی به مبادلات کالا بین کشورهای راه ابریشم کمک می کند و ساخت و ساز در اطراف آن بیش از پیش است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید