CRI Online

سازمان بهداشت جهانی: گروه های ویژه جمعیتی باید در اولویت دریافت واکسن کرونا باشند

GMT+08:00 || 2020-09-05 19:21:45        cri

تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، 4 سپتامبر/14 شهریور گفت که با توجه به میزان محدود عرضه واکسن کرونا در آغاز تولید، واکسیناسیون باید در میان گروه های خاص جمعیتی همه کشورها انجام شود نه در میان کل جمعیت برخی کشورها.

آدهانوم در یک نشست خبری گفت که همه ما امیدواریم طی چند ماه آینده خبرهای خوبی در مورد واکسن کرونا منتشر شود؛ هنگامی که واکسن ایمن و موثر تولید شود، میزان عرضه آن در ابتدای تولید خیلی محدود خواهد بود بنابراین باید در واکسیناسیون به کارکنان بخشهای کلیدی و گروه های جمعیتی در معرض بیشترین خطر از جمله افراد مسن و افراد مبتلا به بیماریهای زمینه ای اولویت داده شود.

آدهانوم افزود: این امر نه تنها از نظر مسئولیت اخلاقی و بهداشتی، بلکه از نظر اقتصادی نیز ضروری است. او تاکید کرد: در آینده با افزایش تولید واکسن همه افراد واکسینه خواهند شد.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی گفت در حال حاضر آزمایش بالینی 9 کاندیدای واکسن تحت حمایت اتحادیه نوآوری پیشگیری از اپیدمی (CEPI) قرار گرفته و آزمایشهای بالینی 7 مورد از این واکسن ها در جریان است و در صورت موفقیت، به سازوکار واکسنیاسیون جهانی COVAX خواهند پیوست.

آدهانوم گفت 78 کشور پردرآمد از جمله آلمان، ژاپن و نروژ آمادگی خود برای پیوستن به COVAX را اعلام کرده اند و در مجموع 172 کشور و منطقه نیز آمادگی محلق به این سازوکار را دارند

دکتر سومیا اسوامیناتان کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی نیز گفت كه تحقیقات درباره واكسن کرونا هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و پیشبینی می شود تا اواسط سال 2021 واکسن برای استفاده وارد کشورهای جهان شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید