CRI Online

نامگذاری میدان هه فنگ شان در میلان ایتالیا

GMT+08:00 || 2020-09-03 12:35:04        cri

امسال هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی جنگ مقاومت چین با تجاوز ژاپن و همچنین پیروزی جنگ جهانی ضد فاشیسم است. حدود 80 سال پیش، یک دیپلمات چینی در اتریش تحت اشغال نازیها، برای هزاران یهودی ویزای شانگهای صادر کرد تا از آزار و شکنجه فرار کنند.

انجمن خیرین ملل در سال 2018 برای یادبود هه فنگ شان، دیپلمات چینی، مراسمی در شهر میلان ایتالیا برگزار و همچنین یک میدان را به نام او نامگذاری کرد.

در تابلوی زیر درخت یادبود نوشته شده است: سال 1938، هه فنگ شان سرکنسولگری چین در وین با تحمل خطر شخصی و فشار مقامات بالای خود، در آستانه کشتار جمعی فاشیستها، برای یهودیها ویزا ترک اتریش صادر کرد و آنان را نجات داد.

گابریله نیسم، تاریخدان ایتالیایی و رئیس انجمن صالحین در میان ملل با مرور این ماجرا گفت: رفتار خیرخواهانه هه فنگ شان قابل ذکر در تاریخ است.

وی در ادامه افزود: «در آن زمان وضعیت چگونه بود؟ امیدوارم مردم اتفاقات گذشته را از یاد نبرند و وضعیت را نسبت به آن زمان بسنجند. در آن موقع کشورهای به اصطلاح متمدن زیادی، تمایلی به پذیرفتن یهودیها نداشتند و یهودیها در وین نیز از یک سفارتخانه و سرکنسولگری به دیگری می رفتند و بدون استثناء درخواستشان رد میشد. تنها این دیپلمات چینی بود که برای آنها ویزا صادر میکرد. تفاوت هه فنگ شان با دیپلماتهای دیگر کشورها این بود که وی با چشمش می دید و با دلش فکر میکرد.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید