CRI Online

بهتر است سیاستمداران آمریکایی از نادیده گرفتن تاریخ دست بردارند

GMT+08:00 || 2020-09-02 20:30:48        cri

3 سپتامبر ( 13 شهریور) برابر با هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی در نبرد مقاومت مردم چین در برابر تجاوز ژاپن و پیروزی بر فاشیسم است. چین در یک جنگ 14 ساله و با قربانی شدن 35 میلیون نفر از مردم خود در این جنگ به پیروز رسید و ملت چین خدمت بزرگی را به مبارزه جهانی با فاشیسم کردند. امروز مردم جهان با تجربه ای که از درد و رنج جنگ دارند دیگر نمی خواهند شاهد تکرار جنگ های جدید باشند و صلح و توسعه به یک روند جدید تاریخی تبدیل شده است.

با این حال،  در شرایط شیوع کرونا و تأثیرات منفی آن در اقتصاد و سیاست جهانی، آنچه مایه نگرانی جهانیان شده این است که برخی سیاستمداران آمریکایی با نادیده گرفتن این روند تاریخی به دنبال جنجال آفرینی، بر پایی یک جنگ سرد جدید، ایجاد تفرقه و درگیری با کشورهای دیگر هستند.

بسیاری از رسانه های غربی مشکلات کنونی جهان را جدی ترین بحران پس از جنگ دوم جهانی  می دانند. تام واتکینز، مشاور مرکز نوآوری چین در ایالت میشیگان آمریکا می گوید: جامعه جهانی در مقابل کرونا که دشمن مشترک بشر است، باید مثل دوران مبارزه با فاشیسم، درگیری و اتهام زدن را کنار بگذارد و به طور مشترک با این بحران و تأثیرات منفی آن مقابله کند.

اما تأسف آور این است که برخی سیاستمداران آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور با کنار گذاشتن روحیه مبارزه با فاشیسم و برای فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت ناتوانی خود در مقابله با کرونا، تدابیر منفی از جمله ایجاد محدودیت برای ورود خارجی ها و انحصاری کردن حق برخورداری از واکسن را در پیش گرفته و موانع زیادی را برای همبستگی جهانی در مقابله با کرونا ایجاد کرده اند.

این در حالی است که برخی سیاستمداران آمریکایی برای انحراف افکار عمومی از مسایل جدی داخلی، به اتهام زنی علیه چین و ایجاد تفرقه بین چین و دیگر کشورها پرداخته اند. جفری ساکس استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا می گوید: در شرایط شیوع کرونا، برخی آمریکایی ها درصدد هستند جنگ سرد علیه چین راه بیاندازند که یک اشتباه ترسناک است و  امنیت جهانی را تهدید خواهد کرد.

کشورهای جهان باید با حفظ سازوکار بین المللی با محوریت سازمان ملل، مناسبات جدید بین المللی مبتنی بر همکاری و تأمین منافع مشترک را برقرار و به طور مشترک به صلح و توسعه جهان یاری کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید