CRI Online

نیمی از تونلهای در دست ساخت در جهان، در چین است

GMT+08:00 || 2020-08-31 15:23:29        cri

بنا به آخرین آمار سال 2019، چین اخیراً 967 تونل راه آهن و 1329 تونل بزرگراه را به بهره برداری رسانده که مجموع طول آنها به ترتیب به 1710 و 1731 کیلومتر میرسد. بنا به آماری که انجمن تونل و فضای زیرزمینی بین المللی در سالهای اخیر منتشر کرده، نیمی از تونلهای در دست ساخت در جهان، در چین است و این کشور ساخت بیشترین تعداد، بزرگترین ظرفیت ساخت و سریعترین سرعت توسعه را در صنعت تونل سازی جهان در دست دارد. مجموع کل تونلهای راه آهن و بزرگراه چین به 37 هزار کیلومتر میرسد و چین نه تنها از نظر تعداد پروژه ساخت، بلکه از لحاظ دانش فنی مورد استفاده در این صنعت، در جایگاه پیشگام جهان قرار گرفته است.

یک کارشناس تونل از انجمن مهندسی عمران چین می گوید، از لحاظ فناوری ساخت تونل، نظام و سامانه فناوری تونل راه آهن تیزرو در چین به طور اساسی شکل گرفته و فناو��ی ساخت تونلهای زیر آب و مناطق دارای شرایط جغرافیایی پیچیده نیز به پیشرفت چشمگیری رسیده و امروزه تعداد زیادی از فناوریهای به دست آمده در این صنعت از شاخصهای پیشرفت نوآوری فنی چین در ساخت تونل به شمار می رود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید