CRI Online

بازگشایی گردشگری بالون سواری در کاپادوکیه ترکیه

GMT+08:00 || 2020-08-26 10:11:33        cri

بالون سواری در کاپادوکیه در مرکز فلات آناتولی یکی از مهمترین جنبه های گردشگری در سفر به ترکیه است. گردشگران سوار بر بالونها از مناظر عوارض جغرافیایی کرست لذت می برند و این یکی از برنامه های کلاسیک گردشگری در ترکیه است. اما بر اثر شیوع ویروس کرونا این گردشگری از آغاز ماه مارس تعطیل شده بود، ولی در 23 اوت 2 شهریور بعد از پنج ماه بازگشایی شد.

یک کارمند شرکت گردشگری تورکوز گفت: روز یکشنبه 34 مسافر با سه بالون پرواز کردند. مسافران برای رعایت نکات بهداشتی باید در طول سفر ماسک بزنند و دمای بدن آنها قبل از سوار شدن به بالون سنجیده میشود.

با ازسرگیری گردشگری بالون سواری، می توان گفت که صنعت گردشگری در ترکیه بازگشایی می شود. شرکت گردشگری توکوز خبر داد: قبلاً حدود نیمی از مسافران چینی بودند و امیدواریم با بهبود وضعیت همه گیری بیماری، مسافران چینی بیشتری باز برای تماشای مناظر زیبای کاپادوکیا با بالون به ترکیه سفر کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید