CRI Online

سوریه ترکیه را به خاطرقطع آب آشامیدنی صدها هزار شهروندش محکوم کرد

GMT+08:00 || 2020-08-25 15:42:10        cri

وزارت امور خارجه سوریه روز دوشنبه 24 اوت با صدور بیانیه‌ای اقدام ترکیه به قطع آب آشامیدنی شهر حسکه و حومه آن را به شدت محکوم کرد و گفت: با این کار آب آشامیدنی بیش از یک میلیون شهروند سوری دچار کمبود شده و در حال تبدیل شدن به فاجعه انسانیست.

در این بیانیه آمده است: دولت ترکیه و نیروهای مسلح تحت حمایت ترکیه جریان آب در مناطق تحت اشغال خود را قطع کرده و باعث کمبود آب آشامیدنی برای بیش از یک میلیون شهروند سوریه شده اند. طی چند ماه گذشته، خدمات آب آشامیدنی در این منطقه 16 بار متوقف شده است. بحران کنونی آب آشامیدنی بیش از دو هفته ادامه داشته است. 

وزارت خارجه سوریه در ادامه بیانیه اش می افزاید: حکومت ترکیه و نیروهای مسلح تحت حمایتش در جهت اهداف سیاسیشان از آب به عنوان سلاح علیه غیرنظامیان سوریه استفاده میکنند. بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جمله کنوانسیونهای ژنو درباره اوضاع غیرنظامیان در زمان جنگ، قطع آب به روی شهروندان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

دستگاه دیپلماسی سوریه ادامه میدهد: دولت سوریه، مقامات استان حسکه و سازمانهای بشردوستی کشور مسؤولیت مقابله با این فاجعه را بر عهده گرفته اند و آب آشامیدنی و آب مورد نیاز بیشتر شهروندان را تأمین میکنند، با این حال به دلیل اشغال مناطق شمالی و شرقی سوریه توسط ترکیه، تقاضا و انتظارات از امکانات موجود فراتر است.

وزارت خارجه سوریه تأکید کرد که سوریه از سازمان ملل متحد به ویژه دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه و دولتهای اروپایی خواسته با قبول مسؤولیت، ترکیه و نیروهای تحت حمایتش را وادار به احترام به منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید