CRI Online

اقتصاددانان برای آمریکا احتمال رکود دو حضیض پیش بینی میکنند

GMT+08:00 || 2020-08-25 15:52:03        cri

رکود دو حضیض به خاطر شکل نمودارش به رکود W نیز شناخته میشود، بدین ترتیب معنی میشود که رشد اقتصاد سراسر جهان یک بار پس از رسیدن به پائینترین سطح، به تدریج احیاء میشود ولی در این روند نیروهای محرکه احیاء اقتصاد فرسوده شده و در آینده نزدیک رشد آن دوباره به پائینترین سطح سقوط میکند.

نتایج بررسی سیاست اقتصادی نیمسال انجمن اقتصاد تجاری آمریکا که 24 اوت منتشر شد، نشان می دهد که دو سوم اقتصاددانان مصاحبه شده بر آنند که اقتصاد آمریکا کماکان در وضعیت رکود است. نزدیک به 80 درصد از آنها بر آنند که نسبت بروز رکود مجدد اقتصاد آمریکا دستکم 25 درصد است.

نتایج نظرسنجی از 235 اقتصاددان این انجمن نشان می دهد که اکثر اقتصاددانان مصاحبه شده معتقد به حرکت نزولی اقتصاد آمریکا هستند. پیش از این دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا رکود اقتصاد این کشور را در ماه فوریه اعلام کرده بود.

77 درصد مصاحبه شدگان درباره سیاستهای پولی هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو آمریکا پس از ماه مارس برای مقابله با همه گیری کرونا معتقدند موضع سیاست پولی مثبت «اساسا درست است». این رقم بالاترین سطح از ماه مارس سال 2007 بوده، اما 20 درصد مصاحبه شدگان بر آنند که سیاست پولی کنونی هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو آمریکا «بیش از حد محرک است.»

اما اقتصاددانان زیادی سیاست مالی آمریکا پس از همه گیری کرونا را قابل قبول نمی دانند. 40 درصد آنها بر آنند که تدابیر مالی کنونی نمیتواند با رکود اقتصادی مقابله کند. 45 درصد مصاحبه شدگان بر آنند که سیاست مالی «محدودیتهای زیادی» دارد. فقط 37 درصد مصاحبه شدگان معتقدند که سیاست مالی کشور «اساسا درست است.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید