CRI Online

سازمان ملل : با وجود همه گیری کرونا باید صدای آسیب دیدگان از تروریسم را بیشتر بشنویم

GMT+08:00 || 2020-08-22 16:21:42        cri

21 اوت روز جهانی بزرگداشت و ادای احترام به قربانیان تروریسم است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گوترش و تیجانی محمد باندی رئیس  هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و سایر مقامات به صورت ویدیویی سخنرانی کرده و وعده دادند که سازمان ملل همیشه در کنار قربانیان تروریسم خواهد ایستاد. آنان تأکید کردند که با وجود همه گیری شدید ویروس کرونا ، جامعه بین المللی باید بیشتر به صدای قربانیان تروریسم گوش دهد.

روز جمعه سازمان ملل متحد مراسم بزرگداشت آنلاینی با موضوع «قربانیان تروریسم را هرگز فراموش نمی کنیم» برگزار كرد. گوترش در سخنان خود گفت:  مراسم بزرگداشت امسال در حال شیوع کروناویرس جدید برگزار شده است. کشورهای مختلف توجه و منابع خود را بر مبارزه با همه گیری متمرکز کرده اند و خدمات مهم به آسیب دیدگان از تروریسم، از جمله عدالت کیفری و حمایت روانی و اجتماعی  را متوقف یا معوق کرده یا حتی پایان داده اند . اما جامعه جهانی باید هر چه بیشتر به این گروه ویژه توجه کند. وی همچنین از همه کشورها خواست تا وحدت را تقویت و به طور مشترک با همه اشکال تروریسم مبارزه کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید