CRI Online

تدروس ادهانوم: پایان دادن به همه گیری کرونا باید با محافظت از گروه های در معرض خطر شروع شود

GMT+08:00 || 2020-08-19 10:04:32        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا در ژنو، تدروس ادهانوم مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در روز 28 امرداد/18 اگوست گفت: سریع ترین راه برای پایان دادن به همه گیری کرونا و بازگشایی اقتصاد این است که حمایت از جمعیت در معرض خطر در سراسر جهان، تنها با پشتیبانی از برخی کشورها شروع نشود.

وی بار دیگر تصریح کرد: باید ا�� «ملیت گرایی» در تهیه لوازم مورد نیاز در مقابله با بیماری همه گیر به ویژه واکسن، جلوگیری کرد.

تدروس ادهانوم در کنفرانس خبری همین روز گفت: اگرچه رهبران همه کشورها امیدوارند که ابتدا از مردم خود محافظت کنند، اما باید اقدامات جمعی در پاسخ به همه گیری کرونا انجام شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید