CRI Online

موسوی: دستاویز قراردادن حادثه انفجار بیروت غیرقابل قبول است

GMT+08:00 || 2020-08-11 15:17:31        cri

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 20 امرداد/10 اوت در نشست خبری با بیان اینکه برخی افراد در لبنان با تحریک خارجی به دنبال اغراض خاص هستند، گفت: اگر عده ای از افراد، گروهها و کشورهای خارجی بخواهند حادثه تأثربرانگیز انفجار در بیروت را دستاویز اغراض و اهداف سیاسی قرار بدهند، غیرقابل قبول است.

وی در عین حال گفت: باید نسبت به این حادثه عمیقتر نگاه کرد و باید دید که علت اصلی این حادثه چه بوده و بعد از آن قضاوت کرد. دیدید که برخی از کشورها با ریاکاری فکر کردند که خودشان را مدافع مردم لبنان نشان بدهند و با مردم لبنان همدردی بکنند و همانطور که در یک اظهارنظر عرض کردم اگر صداقت دارند سعی کنند تحریمهایی که اخیراً علیه دولت و ملت لبنان وضع کرده اند را برطرف کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید