CRI Online

سربازان میهن من

GMT+08:00 || 2020-07-31 19:41:12        cri

وقتی که این ویدیو را برای شما دوستان آماده می کردم، به حقایقی رسیدم که اعتراف می کنم پیش از این به سادگی از آن عبور می کردم.

روح انسان هایی را لمس کردم که قبلا تنها به ظاهر و جذبه آن ها توجه داشتم و ارزش حضور و لازمه بودنشان را برای میهنم کم تر درک کرده بودم!

آن ها همان کسانی هستند که همواره در هر عرصه و هر برهه از زمان در صف اول یاری به هموطنانشان حاضر هستند.

پشت چهره جدی و محکم آن ها روحی پاک و قلبی مهربان نهان است که هر کس را تحت تاثیر قرار می دهد.

با من همراه باشید تا آن ها را بیشتر و بهتر بشناسیم!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید