CRI Online

کری لام: قانون امنیت ملی در هنگ کنگ فرصتی مؤثر برای بازگشت امور آموزشی به مدار عادی

GMT+08:00 || 2020-07-12 19:50:51        cri

کری لام، رییس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ شنبه 21 تیر، 11 ژوئیه در مجمع عالیرتبه آموزش و پرورش هنگ کنگ اظهار کرد: صدور قانون امنیت ملی در هنگ کنگ نقطه عطفی در ناآرامیها و مدیریت و حکمرانی منطقه هنگ کنگ بود و امیدواریم فرصت مؤثری نیز برای بازگشت امور آموزش و پرورش به مدار عادی و احیاء نظم عادی تحصیلات دانش آموزان باشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید