CRI Online

سردبیر سابق روزنامه تهران تایمز: خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی غیرمسؤولانه است

GMT+08:00 || 2020-07-10 21:07:10        cri

آمریکا در 16 تیر تشریفات خروج از سازمان بهداشت جهانی را رسماً به راه انداخت. محمد قادری سردبیر سابق روزنامه تهران تایمز در مصاحبه با خبرنگار رادیو بین المللی چین در این باره گفت: خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی اقدامی یکجانبه و غیرمسؤولانه است.

او گفت: آمریکا کاملاً معتقد به یک رفتار یکجانبه گرایانه است در مناسبات و تحولات بین المللی است و حاضر نیست رفتارهای چندجانبه گرایانه و مبتنی بر همکاری بین المللی بین کشورها و سازمانهای بین المللی داشته باشد و این طبیعتاً برای نظم حاکم بر روابط بین الملل یک رفتار کاملاً خطرناک است. نکته دوم این است که دولت حاکم بر امریکا در مقابله با ویروس کرونا ناتوان بوده و نتوانسته از جان شهروندان خودش دفاع بکند، انتظارش این بود که سازمان بهداشت جهانی هم در این رابطه سکوت کند و این ناتوانی را اعلام نکند.

سازمان بهداشت جهانی به عنوان معتبرترین و حرفه ای ترین نهاد بین المللی در زمینه امنیت بهداشت عمومی در مقابله با سرایت کرونا نقش غیر قابل جایگزینی ایفاء کرده ست.

قادری گفت: سازمان بهداشت جهانی بارها هشدار داد و از تمام کشورها خواست کرد در مبارزه با کرونا برای کاهش روند شیوع سریع ویروس و گذراندن این بحران، معیارها و اصولی را رعایت و تدابیراتی اتخاد کنند. اما آمریکا نه تنها پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی را نادیده گرفت، بلکه از این سازمان خارج هم می شود. این اقدام به روند مقابله با کرونا بسیار ضرر می زند. او گفت:

بنابراین الان مشکل با کشورهایی که تعهدات بین المللی خودشان را جدی نمی گیرند مثل امریکا همین مشکل است و این خطر فراتر از مرزهای آنها هم خواهد رفت. یعنی اگر مثلاً کشوری مثل امریکا به دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی عمل نکند فقط خودش را با خطر مواجه نمی کند، بلکه همه دنیا را با خطر مواجه می کند. کمپین انتخاباتی ترامپ تقریباً به این جمع بندی رسیده که اگر شرایط کنونی بخواهد ادامه پیدا کند، با توجه به نظرسنجیهای اخیر شانس پیروزی ترامپ بسیار کم است. بنابراین تمام تلاش خودش را می کند که به هر شکل ممکن این فضا را تغییر بدهد و حداقل مثلاً موفقیت برای خودش کسب کند در سطح بین المللی؛ هم در مورد رفتار دولت با معترضان به رفتارهای نژادپرستانه در امریکا، هم معترضان به نوع مدیریت بحران کرونا، دولت ترامپ سعی می کند یک موضوعات خارج از مرزهای خودش ایجاد کند تا افکار عمومی را منحرف کند از این ضعف و ناتوانی خودش در داخل کشور. همین موضوعاتی مثل خروج از سازمان بهداشت جهانی هم یکی از این موضوعات است.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید