CRI Online

قدردانی نخست وزیر پاکستان از روند توسعه برنامه "کریدور اقتصاد چین و پاکستان"

GMT+08:00 || 2020-07-05 19:31:18        cri

رسانه های پاکستانی شنبه 14 تیر خبر دادند، عمران خان نخست وزیر پاکستان هنگام بازدید از روند توسعه برنامه ساخت "کریدور اقتصادی چین و پاکستان" گفته است، برنامه ساخت کریدور اقتصادی چین و پاکستان نماد دوستی سنتی دو کشور است و یکی از پروژه های برجسته توسعه اقتصادی و اجتماعی پاکستان به شمار می رود. پاکستان به هر ترتیبی این برنامه را انجام خواهد داد تا مردم بتوانند از رفاه ناشی از آن بهره مند شوند. وی همچنین از فعالیت های اداره اجرای کریدور اقتصاد چین و پاکستان قدردانی کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید