CRI Online

معاون اول رییس مجلس اسلامی ایران: قانون امنیت ملی برای حفظ امنیت و ثبات هنگ کنگ مفید است

GMT+08:00 || 2020-07-01 09:54:27        cri

بیستمین نشست کمیتۀ دائمی سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین پیش از ظهر روز سه شنبه 10 تیر/ سرطان، 30 ژوئن قانون حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ جمهوری خلق چین را تصویب و آن را به متمم سوم قانون اصلی هنگ کنگ اضافه کرد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون اول رییس مجلس اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین در این باره گت: چین حق حاکمیت مطلق بر هنگ کنگ دارد و کشورهای دیگر حق ندارند در امور داخلی چین دخالت کنند. تصویب این قانون از سوی کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین کاری در چارچوب حقوقش بوده است.

وی افزود: هنگ کنگ بخش لاینفک کشور چین است، با این که در داخل خود چین به صورت یک الگوی خودمختار اداره می شود، اما جزوی از اجزای سرزمین چین محسوب می شود؛ طبیعتا کنگره خلق چین به عنوان پارلمان قانونگذاری چین حق دارد با در نظر گرفتن مصالح کشور برای کلیت چین یا بخشی از سرزمین قانونگذاری کند. این که برخی کشورها به خودشان اجازه می دهند تا در امور داخلی همه کشورها از جمله چین دخالت کنند، یک امر نامطلوب است؛ ما و خیلی دیگر از کشورهای جهان با آن مشکل داریم و این روند و رویه را نادرست می دانیم.

وی تاکید کرد که تصویب قانون حفظ امنیت ملی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ با منافع کشور چین هماهنگ است و برای امنیت و ثبات هنگ کنگ حتی چین مفید می باشد. وی گفت: حتما هر حکومتی وجود ناامنی یا اغتشاش یا جرم و جنایت در بخشی از سرزمین خودش را تحمل نمی کند و تلاش خواهد کرد که امنیت را به آن بخش برگرداند؛ چین هم یک کشور مقتدر و قدرتمند است و طبیعتاً تلاش می کند که امنیت را در کل سرزمینش از جمله در هنگ کنگ برقرار کند؛ من امیدوارم ما شاهد پیوستگی روزافزون هنگ کنگ به سرزمین اصلی خودش باشیم و از این پس هم شاهد این روند باشیم و ادامه پیدا کند

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید