CRI Online

داستانی واقعی از عزم جدی برای فقرزدایی در روستا

GMT+08:00 || 2020-06-27 20:32:43        cri

«لی فو پی» پنجم نوامبر سال 2018 به عنوان دبیر اول یک موسسه دولتی بزرگ، به کمیته دهکده «چائو یانگ» شهرک «بائو هوای» شهرستان «هونگ حه» استان «یون نان» چین اعزام شد و کار فقرزدایی خود را در این دهکده که ساکنان آن از قوم «حا نی» هستند، آغاز کرد.

لی فو پی در اوائل به روی کار آمدن خود، برای رسیدگی و آشنایی با اوضاع به سراغ خانواده های کمیته دهکده چائو یانگ رفت و شرایط خانواده ها و نیز تدابیر و طرح های فقرزدایی مناسب برای آنها را یادداشت کرد.

وی پس از این بررسی متوجه شد که نبود جاده یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه صنایع محلی است. با پیشنهاد وی، کمیته حزبی محلی برنامه راه سازی را به تصویب رساند.

پس از آن جاده های بین دهکده های محلی در سال 2019 راه اندازی شد و به این ترتیب، روش سنتی حمل و نقل بار در بین دهکده ها پایان یافت.

سال 2019 دهکده های نزدیک با خشکسالی شدید روبرو شدند و دهکده چائو یانگ نیز تا اندازه ای تحت تاثیر قرار این تغییر آب و هوایی گرفت.

لی فو پی برای حل مشکلات کمبود آب، پمپ آب خرید و ساکنان دهکده را برای لوله کشی راهنمایی کرد و سپس مخزن آب آشامیدنی را تعمیر و مشکلات مردم دهکده در استفاده از آب را برطرف کرد.

لی فو پی همچنین طرح "اینترنت+فقرزدایی" را به کشاورزان دهکده توضیح داد تا آنکه اقتصاد اینترنتی و فروش محصولات خود در فضای مجازی را یاد بگیرند. لی فو پی امیدوار است که اینترنت فرصت جدیدی برای توسعه دهکده چائو یانگ ایجاد کند.

حالا فقرزدایی در شهرستان هونگ حه تحقق یافته اما راه توسعه دهکده هنوز ادامه دارد.

لی فو پی با شور و شوق زیادی به کارهای جدید خود خواهد پرداخت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید