CRI Online

 دانشمندان چینی یک مبنای علمی مهم را برای مقابله جهانی با کووید-19 ایجاد کردند

GMT+08:00 || 2020-05-29 21:11:29        cri

در حال حاضر توجه بسیاری از مردم جهان معطوف به روند توسعه تحقیق و تولید واکسن کروناست. 2خرداد (22 مه)، یک گروه پژوهشی چینی نتایج آزمایش نخستین واکسن کرونا روی انسان را در مجله پزشکی «لنست» منتشر کردند که نشان می دهد این نوع واکسن برای انسان هیچ خطری ندارد و می تواند به سرعت باعث ایجاد مصونیت در بدن شود. ژائو زی هه، عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق و فرهنگستان علوم چین در همین رابطه می‎گوید: بدیهی است که تحقیقات دانشمندان چین یک مبنای علمی مهم برای مقابله جهانی با کرونا ایجاد کرده است.

نتایج آزمایش بالینی این واکسن چینی روی 108 فرد بزرگسال، روز 2 خرداد (22 مه) در مجله «لنست» منتشر شد و نشان می دهد که نتایج مرحله اول آزمایش بالینی واکسن ویروس کرونای جدید نشان از ایمنی آن دارد و این ویروس می‌تواند به سرعت باعث ایجاد مصونیت در بدن انسان شود. ظرف 28 روز پس از واکسیناسیون، واکسن در گروه‌های متفاوت مقاومت خوبی ایجاد کرده و واکنش و عوارض جانبی شدیدی نداشته است اما هنوز به تحقیقات بیشتر نیاز است تا مشخص شود که آیا این واکسن می تواند به طور موثر از مبتلا به ویروس کرونا پیشگیری کند یا خیر.

دکتر چن وی عضو پژوهشگاه پزشکی نظامی فرهنگستان علوم نظامی چین و مسئول این گروه تحقیقاتی گفت: مرحله اول آزمایش‎های بالینی نشان می‎دهد که واکسن بازسازی شده از ویروس آدنو برای ایجاد مصونیت در برابر ویروس کرونا، ظرف 14 روز باعث ایجاد پادتنهای ویژه ویروس و سلول‎های تی می شود که این نتایج پیشرفت مهمی محسوب می‌شود. او همچنین تاکید کرد که چالش تحقیقات و تولید واکسن کرونا برای پژوهشگران بی سابقه است. ایجاد پادتنهای ویروس توسط واکسن در بدن انسان به معنی آن نیست که حتما از مبتلا شدن فرد به کرونا جلوگیری می‎کند. نتایج این آزمایش یک دورنمای خوب را برای ادامه تحقیقات روی واکسن ایجاد کرده اما تا مرحله دسترسی همه مردم جهان به آن هنوز راهی نسبتاً طولانی در پیش است.

ریچارد هورتن، سردبیر مجله «لنست»، به محض انتشار نتایج این آزمایش، در شبکه‎های اجتماعی خبر آن را به اشتراک گذاشت و گفت که این نتایج نشانگر یک موفقیت مرحله‌ای بسیار مهم است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید