CRI Online

طالبان 80 کارمند بازداشتی دولت افغانستان را رها کرد

GMT+08:00 || 2020-05-29 10:43:16        cri

طالبان افغانستان روز پنجشنبه 8 خرداد/ جوزا، 28 مه 80 کارمند بازداشتی دولت این کشور را در پاسخ به آزاد شدن بازداشتیهای خود از طرف دولت افغانستان رها کرد.

سخنگوی طالبان افغانستان در دفتر سیاسی این سازمان در دوحه پایتخت قطر همین روز در شبکه اجتماعی نوشت: طالبان یک گروه فنی 5 نفره را برای تعیین هویت بازداشت شدگان طالبان و حل مسایل فنی برای رهایی آنها و پیشبرد امور آزادی آنها به کابل فرستاده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید