CRI Online

تاکید لی که چیانگ بر سیاست چین به منظور تثبیت اشتغال به کار

GMT+08:00 || 2020-05-28 19:00:54        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین 28 مه/ 8 خرداد، پس از پایان سومین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین در جمع خبرنگاران گفت: اشتغال به کار بزرگ ترین ضرورت زندگی مردم است، به منظور تثبیت شغل های کنونی، سیاست های تشویقی چین باید تاحد امکان به کار گرفته شده و بودجه بیشتری به آن اختصاص داده شود.

لی که چیانگ افزود: امسال بیش از 9 میلیون نیروی کار اضافی در شهرهای سراسر کشور مشخص شده و نرخ بیکاری شهری 6 درصد تعیین شده است. دولت چین به منظور تثبیت اشتغال به واحدهای اساسی اجازه داده است تدابیری مانند کاهش اجاره مسکن، تعیین یارانه و اعطای کمک های مالی و آموزشی در پیش گیرند. در عین حال چین شغل های جدید بیشتری ایجاد خواهد کرد. سال گذشته چین روزانه 10 هزار موسسه جدید تاسیس کرد، امسال نیز در این جهت تلاش خواهد می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید