CRI Online

معرفی چین با نگاهی به زندگی من

GMT+08:00 || 2020-05-26 20:36:19        cri

 

به عنوان یک شهروند عادی، من بیشتر به زندگی خودم اهمیت می دهم. مثلا این که آیا حقوقم افزایش پیدا می کند یا خیر، آیا می توانم از شرایط پزشکی خوب بهره مند شوم؟ پس از بازنشستگی هر ماه چند یوان می توانم دریافت کنم؟ چون برای من حقوق و درآمد، مسایل بهداشتی و پزشکی و آموزش و پروش مهم تر است. در نشست های سالانه دو مجلس چین یعنی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین همه این موضوعات از جمله اصلاحات، خدمات پزشکی، آموزش، فقرزدایی و غیره مورد بحث و مشورت قرار می گیرد.

به طور کلی و ساده جمع بندی می کنم که در نشست سالانه دو مجلس چین، نمایندگان منتخب مردم از شهرها و مناطق مختلف چین در پکن گزارش نخست وزیر درباره عملکرد سال گذشته را گوش می کنند. در زمینه های مختلف طرح ها و پیشنهادات مردم را ارایه می دهند و نظراتشان مورد مشورت قرار می گیرد و پیش نویس طرح ها پس از رای گیری به تصویب می رسد.

من فکر می کنم به خاطر تعیین و تصویب طرح های درست، اصلاحات سیاست ها و تکمیل مستمر قانون، زندگی ما شاهد تغییرات بزرگ خواهد بود.

دوستان، باز هم با استفاده از گزیده ای زندگی خودم، چین واقعی را به شما معرفی می کنم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید