CRI Online

هر اقدام خلاف عزم چین به حفظ امنیت هنگ کنگ محکوم به شکست است

GMT+08:00 || 2020-05-24 12:20:22        cri

اخبار رسیدگی به پیشنویس تصمیم مجلس ملی نمایندگان خلق چین برای ایجاد و تکمیل قوانین حفاظت از امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و نظام اجرایی آن در سومین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین، بسیاری از مردم هنگ کنگ را که مدتها فریب خورده بودند، بیدار کرده و توطئه و رؤیای جدایی طلبان هنگ کنگ و نیروهای ضد چین را شکست داده است. طی دو روز گذشته، جدایی طلبان هنگ کنگ و فتنه جویان این منطقه تا حد امکان به سیاهنمایی «قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ» پرداخته اند و خیال داشتند صحنه شکست تصویب ماده 23 قانون اساسی هنگ کنگ در سال 2003 را تکرار کنند.

به همه جدایی طلبان و فتنه جویان هنگ کنگ هشدار جدی می دهیم که هرگز عزم راسخ و اراده استوار کشور را دست کم نگیرند. هر اقدامی برخلاف عزم راسخ کمیته مرکزی چین برای حفظ امنیت منطقه هنگ کنگ محکوم به شکست است.

جدایی طلبان هنگ کنگ مدعی هستند که قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ به زیان حقوق بشر شهروندان منطقه است. این اظهارات دروغ، جعلی و پر از ابهام است. مجلس ملی نمایندگان خلق چین در تلاش برای پیشبرد روند قانون گذاری برای حفاظت از امنیت ملی در منطقه هنگ کنگ است و موضوع پیشنویس کاملاً روشن و واضح است که اصلا تعریف جدیدی از نظام اجتماعی و حقوق اصلی شهروندان هنگ کنگ نیست. جدایی طلبان هنگ کنگ می خواهند با دروغ پردازی و تغییر در این موضوعات، با تحریک شهروندان به توطئه ها و اهداف پنهانی خود بپردازند.

باید تاکید کرد که در جوامع متمدن، حقوق بدون وظیفه و آزادی بدون مسؤولیت پذیری وجود ندارد. شهروندان هنگ کنگ در چهارچوب قانون همواره از حقوق مختلفی برخوردارند و در عین حال، حفاظت از امنیت ملی و تضمین ساختار «یک کشور دو نظام» نیز مسؤولیت همه شهروندان هنگ کنگ محسوب می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید