CRI Online

شی جین پینگ: باید به کشاورزان کمک کرد

GMT+08:00 || 2020-05-24 09:25:24        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی، رئیس جمهوری و رئیس کمیته نظامی مرکزی قبل از ظهر روز شنبه 3 خرداد/ جوزاء، 23 مه با اعضای محافل اقتصادی سومین نشست عمومی سیزدهمین دور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین دیدار کرد.

شی جین پینگ پس از شنیدن سخنان آنها گفت: امسال تحقق هدف فقرزدایی امکان پذیر است. زیرا ما این هدف را با توجه به وضعیت واقعی تعیین کرده ایم. در حقیقت، نسل ما همواره این احساس را به خاطر داشته است که باید به مردم به ویژه کشاورزان کمک کنیم. برای تحقق ثروتمند شدن در راه سوسیالیسم، هیچ یک از مردم را نباید فراموش کنیم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید