CRI Online

نگاهی به پنج ویژگی پیش نویس قانون مدنی جدید چین

GMT+08:00 || 2020-05-24 19:26:07        cri

پیش نویس قانون مدنی چندی پیش برای بررسی به مجلس ملی نمایندگان خلق چین ارائه شد و برای نخستین بار، یک پیش نویس قانونی در جمهوری خلق چین ارائه شد که بیش از 1000 بند و 100 هزار کلمه دارد. حقوق دانان، پنج ویژگی این قانون را اینگونه تشریح کردند:

یک. نظام‎مند بودن آن است: نظام‎مند کردن قانون مدنی، گام مهمی چین در راستای نظام‎مند کردن قوانین کشور و پایه‎ای برای به‌روزرسانی و توانمندسازی سامانه مدیریت چین خواهد بود.

دو. مردمی بودن: موضوع اصلی قانون مدنی "مردم" است. در تدوین این قانون بر حقوق و منافع مردم بسیار تأکید شده و انواع حقوق و منافع مدنی و شهروندی به طور جزیی و غنی تشریح شده است.

سه. تداوم موضوع: در قانون مدنی جدید نه تنها دستآوردهای برجسته قوانین گذشته بلکه دستآوردهای تحقیقاتی غنی که پژوهشگران چینی در بیش از 40 سال گذشته پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز حاصل کرده‎اند را نیز در بر‎می‎گیرد.

چهار. به روز رسانی: امروز عصر اطلاعات است و در تدوین این قانون استانداردها در ابعاد مختلف مشخص شده است. عصر ما همچنین عصر حفظ محیط زیست نیز هست. در اصول قانون مدنی، اصل توسعه سبز نیز افزوده شده که در قوانین مدنی کشورهای دیگر جهان وجود ندارد.

پنج. باز بودن: پیش نویس قانون مدنی با وجود داشتن 1260 ماده، بازهم پاسخگوی نیازهای فراوان مدنی جامعه نخواهد بود و به دنبال گسترش اصلاحات چین در آینده، فضای باز برای تکمیل این قانون فراهم شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید