CRI Online

بازگشایی دبیرستان‎های کره جنوبی

GMT+08:00 || 2020-05-22 19:02:14        cri

روز چهارشنبه 20 مه/ 31 اردیبهشت، دبیرستانهای کره جنوبی از مقطع سوم در سراسر کشور بازگشایی شد. در شهر دائجون این کشور به منظور فاصله گذاری کنار هر یک از میزهای کلاس یک صحفه پلاستیک فشرده حائل قرار داده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید