CRI Online

سخنگوی سومین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین: هزینه دفاع چین مناسب و تحت کنترل است

GMT+08:00 || 2020-05-22 09:05:51        cri

کنفرانس خبری سومین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین عصر 2 خرداد/ 21 مه در سالن بزرگ خلق برگزار شد. جانگ یه سویی سخنگوی نشست در پاسخ به سوالی مربوط به هزینه دفاعی چین گفت: هزینه دفاعی چین مناسب و تحت کنترل است. وی افزود: چین سیاست تدافعی را به اجرا می رساند. هزینه کل دفاعی چین چه از لحاظ میزان کل و میزان سرانه و چه از لحاظ نسبت در ارزش کل تولیدات داخلی چین، مناسب و تحت کنترل است. از منظر چارچوب جهانی، نسبت هزینه دفاعی چین در ارزش کل تولیدات داخلی برای سال ها حدود 1.3 درصد حفظ شده است و می توان گفت که بسیار پایین تر از سطح متوسط جهانی یعنی 2.6 درصد است. هزینه دفاعی چین در سال 2019 در مقایسه با بزرگ ترین کشور دارای مخارج نظامی، تنها یک چهارم آن را شامل می شود و هزینه سرانه آن تنها یک هفدهم آن است.

وی تاکید کرد: براساس قانون بودجه چین، سالانه بودجه دفاع ملی از سوی مجلس ملی نمایندگان خلق چین بررسی و تصویب می شود. این سخنگو درباره شفافیت هزینه دفاعی چین که مورد توجه کشورهای خارجی قرار دارد، گفت: از سال 2007 چین سالانه گزارش هزینه نظامی خود را به سازمان ملل ارایه می دهد. این که بودجه از کجا تامین شده و برای چه کاری اختصاص می یابد، کاملا روشن است و مشکل "هزینه پنهانی" وجود ندارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید