CRI Online

چین توان به انجام رساندن وظیفه فقرزدایی در تاریخ مقرر را دارد

GMT+08:00 || 2020-05-21 19:53:09        cri

دو نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به عنوان سکوی اعلام سیاست های چین، پنجره مهمی برای آشنایی جهان با چین است. در حاشیه برگزاری نشستهای سال جاری چین، با توجه به شیوع ویروس کرونا، عناصر نامعین در جهان افزایش یافته است. با توجه به این شرایط خاص، چگونگی انجام اهداف و وظایف توسعه اقتصادی و اجتماعی از سوی چین در تاریخ مقرر، بی شک موضوع کلیدی این دوره از دو نشست چین به شمار می‌رود. شیوع ناگهانی کرونا مانعی برای تلاش های چین در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی در سال جاری ایجاد نکرده است. عزم راسخ و انجام اقدامات عملی باعث شده است چین اطمینان، شرایط و توانایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شده برای سال جاری را داشته باشد.

حزب حاکم چین همواره بر اصل "انسان‎مداری و اولویت دادن به مردم" پایبند بوده و همواره فقرزدایی را اولویت مدیریت کشور قرار داده است. پس از برگزاری نشست‎های هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست، شی جین پینگ به عنوان رهبر چین با نظارت مستقیم خود مجموعه‎ای از رهنمودها را برای مشخص کردن مسیر فقرزدایی همه جانبه در کشور اعلام کرد. او با سفر به مناطق فقیر در سراسر کشور و بازدید از بیش از 20 مورد از فقیرترین روستاهای چین نشان داد که فقرزدایی تا چه حد برای کشور مهم است. روز ششم مارس امسال، او در یک نشست ویدیویی سراسری گفت: تحقق هدف رها شدن تمام جمعیت روستایی از فقر در سال 2020، تعهد مهم کمیته مرکزی حزب به مردم است و حتما باید در تاریخ مقرر آن را تحقق بخشیم. این سخن شی‎ جین‌پینگ باعث ایجاد اطمینان نسبت به تحقق فقرزدایی در سراسر کشور شده است.

با وجود سرایت ویروس کرونا، تامین اشتغال جمعیت فقیر کلیدی‎ترین موضوع برای تحقق فقرزدایی است. با پشتیبانی سیاست‌های دولت، تا کنون و درمقایسه با سال گذشته حدود 95.4 درصد از روستاییان مناطق فقیر که برای اشتغال زادگاه خود را ترک کرده‎اند توانسته‎اند‎ صاحب شغل شده اند. از آغاز سال جاری به این طرف، چین 5 میلیارد و 600 میلیون یوان را برای کمک به حدود 300 هزار نفر از کسانی در مناطق فقیر که شغل خود را به خاطر کرونا از دست داده‎اند اختصاص داده است.

دستاوردهای چین در زمینه فقرزدایی در جهان چشمگیر است. آمارهای بانک جهانی نشان می‎دهد، سهم چین از فقرزدایی در سراسر جهان بیش از 70 درصد بوده است. اَدهر کاونس، کارشناس کنیایی مسائل بین‌المللی عنوان کرد: دستاوردهای چین در زمینه فقرزدایی یک رویداد بزرگ است که هرگز در تاریخ بشر دیده نشده است.

در جریان نشستهای سالانه دو مجلس در سال جاری، نمایندگان همانند سال های گذشته، امور کشور را بررسی و درباره آن مشورت می کنند و برای تحقق سرموقع اهداف تعیین شده چین پیشنهادها و نظرات خود را ارائه خواهند کرد تا "رها شدن از فقر"به نقطه آغاز جدید مردم چین در ادامه همبستگی و تلاش‎های‎شان بدل شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید