CRI Online

بازگشایی برخی باشگاه های بدن سازی در شهر پکن

GMT+08:00 || 2020-05-09 12:58:35        cri

به دنبال کنترل مؤثر کرونا، برخی باشگاه های بدنسازی در شهر پکن بازگشایی شده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید